העתק את המספרים לתיבה     


Register

Please fill out the following registration form as accurately as possible. False informatioin may result in the cancellation of your MU membership. All fields required.טופס הרשמה לLegendMU


האימל והפלאפון חשובים בשביל לשחזר את הסיסמה במידה ותשכח אותה בעתיד!
רשום את האימל האמיתי שלך ואת הפלאפון האמיתי שלך!

Email / כתובת אימל
UserName / שם משתמש
Password / סיסמה 6-10 characters.
Confirm Password / שוב תסיסמה
Phone / מספר פלאפון או טלפון Example: 0549876543 :דוגמא

To help us improve security, please enter the code you see below into the "Verify" field.
העתק את המספרים לתיבה
קוד אבטחה ,העתק את המספרים לתיבה


    CancelBlood Castle
Chaos Castle
Devil Square
Castle Siege