העתק את המספרים לתיבה     


Top 350 Resets

All Blade Knight Soul Master Muse Elf Magic Gldiator Dark Lord Summoner
# Name Resets Level Class Strength Agility Energy Vitality Command Status
1 MaorKing 71 1 SM 32767 32767 32767 32767 n/a
2 Kenzdy 54 400 SM 9713 32767 32767 32767 n/a
3 Lily 23 315 ME 15767 15767 6767 4767 n/a
4 MikiH 20 149 SM 12107 6562 12990 6347 n/a
5 Legend 20 60 SM 400 15895 21740 500 n/a
6 MaVuong 20 48 MG 772 13275 25101 856 n/a
7 Dark 17 400 BK 4000 32767 364 25 n/a
8 danbi 17 1 BK 22935 10843 1300 2000 n/a
9 GodOfWar 16 1 BK 11293 15465 1645 3025 n/a
10 Omer 11 1 SM 353 10222 10696 175 n/a
11 TocBac 10 1 SM 258 6137 13436 400 n/a
12 Champion 7 280 BK 8795 5840 30 30 n/a
13 FresHMeaT 7 256 DL 1134 6812 5480 900 485
14 Magic 6 1 SM 361 8395 7290 15 n/a
15 Combo 5 400 BK 2890 6518 4060 35 n/a
16 Royal 3 1 DL 1333 1949 1853 20 936
17 NockOuT 2 400 BK 1340 1600 1895 35 n/a
18 MikiHL 1 128 DL 526 470 415 265 425
19 Lord 0 262 DL 465 246 260 20 400
20 Panadol 0 255 SM 262 282 661 180 n/a
21 DarkLords 0 250 DL 552 445 164 20 110
22 Hero 0 175 DK 28 20 10 25 n/a
23 David 0 135 DK 400 223 10 25 n/a
24 Krize 0 127 DW 76 270 350 15 n/a
25 Cruel 0 113 DK 63 140 10 25 n/a
26 DarkSoul 0 112 DW 193 167 261 15 n/a
27 Elimelech 0 107 DK 218 205 50 25 n/a
28 Afek 0 100 DK 246 91 107 65 n/a
29 ArtiNoize 0 63 Elf 100 257 15 20 n/a
30 Roie 0 54 DK 28 20 10 25 n/a
31 Fighter 0 52 DK 155 113 10 60 n/a
32 cube 0 41 MG 26 26 226 26 n/a
33 atom 0 40 DW 23 18 220 15 n/a
34 CrossBow 0 35 Elf 22 25 15 20 n/a
35 Gladiator 0 30 MG 84 47 77 26 n/a
36 Killer 0 28 DK 35 20 28 25 n/a
37 ElfBoy 0 24 Elf 22 125 30 20 n/a
38 SexySM 0 23 DW 38 58 50 15 n/a
39 Yair 0 22 DK 28 20 10 25 n/a
40 Tera 0 20 DW 18 18 30 15 n/a
41 Jesus 0 17 DW 18 88 30 15 n/a
42 nigakila 0 17 DW 24 18 30 15 n/a
43 Loki 0 16 DW 18 18 30 15 n/a
44 Satanic 0 14 DK 28 23 10 40 n/a
45 King 0 11 DK 28 20 10 25 n/a
46 supreme 0 7 DK 28 20 10 25 n/a
47 MaorZakay 0 4 DK 37 20 10 25 n/a
48 FoxBox 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
49 Online 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
50 Monster 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
51 Delete 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
52 Cancel 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
53 Fight 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
54 Hack 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
55 DarkWizard 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
56 BeerSheva 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
57 DarkSM 0 1 DW 18 18 30 15 n/a
58 KissMyAss 0 1 DW 18 18 30 15 n/a
59 Holy 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
60 Emperor 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
61 Reset 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
62 Naor 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
63 Boss 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
64 Phoenix 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
65 Black 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
66 Kriye 0 1 DW 18 18 30 15 n/a
67 PhucHan 0 1 Elf 22 25 15 20 n/a
68 Tempest 0 1 DL 26 20 15 20 25
69 asdasa 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
70 Bless 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
71 Luck 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
72 Life 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
73 Show 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
74 Dead 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
75 Wild 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
76 ChienThan 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
77 Skill 0 1 DW 18 18 30 15 n/a
78 Oops 0 1 Elf 22 25 15 20 n/a
79 anycall 0 1 DL 26 20 15 20 25
80 Time 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
81 Angel 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
82 Soul 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
83 Sexy 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
84 Fuck 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
85 Lightning 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
86 Queen 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
87 COOL 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
88 Rage 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
89 Knight 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
90 Dragon 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
91 Pixel 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
92 Love 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
93 Slay 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
94 Stab 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
95 Alpha 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
96 Moon 0 1 DW 18 18 30 15 n/a
97 Gold 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
98 Poker 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
99 Myth 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
100 Element 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
101 Peace 0 1 DW 18 18 30 15 n/a
102 Dream 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
103 Brave 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
104 Light 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
105 Hasish 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
106 Speed 0 1 DW 18 18 30 15 n/a
107 Respect 0 1 DW 18 18 30 15 n/a
108 Satan 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
109 12345 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
110 Player 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
111 Power 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
112 Critical 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
113 Master 0 1 DW 18 18 30 15 n/a
114 Warrior 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
115 Energy 0 1 DW 18 18 30 15 n/a
116 Joker 0 1 DW 18 18 30 15 n/a
117 Chaos 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
118 Left 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
119 Game 0 1 DK 28 20 10 25 n/a
120 Thunder 0 1 DW 18 18 30 15 n/aBlood Castle
Chaos Castle
Devil Square
Castle Siege